AB Hukuku Anabilim Dalı

AB Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Samir MERDAN)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Hatice YAZGAN

websitem

376 218 95 00 / 7741

hyazgan@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Ali Samir MERDAN

websitem

376 218 95 00 / 7738

samirmardanov@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Alpaslan ÇELİKDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7745

celikdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------