Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ

websitem

376 218 95 00 / 7739

sadatdemirci@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Neslihan ÖZKERİM GÜNER

websitem

376 218 95 00 / 7739

nozkerim@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Firdes Şeyda KAHRAMAN (35. madde kapsamında Marmara Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------